12-09-17 Opleiding Jaarrekening lezen

Inzicht in de financiële situatie van uw organisatie en die van uw afnemers is van essentieel belang om tijdig de juiste acties te ondernemen. De jaarrekening bevat de informatie om de financiële gezondheid van de organisatie in kaart te brengen. Daarnaast biedt dit de uitgangspositie voor het opstellen van een prognose voor de toekomst. 

Aan de hand van praktijkcasussen en voorbeelden worden de volgende vragen uitgebreid behandeld: Op welke manier moet u de balans lezen om de financiële gezondheid of solvabiliteit van uw business partners te doorgronden? Waar moet u op letten? Welke kritische vragen kunt u stellen? Na afronding van de opleiding kunt u op een efficiënte en effectieve manier de balans en jaarrekening lezen.

Speciaal voor ondernemers en non financials. 

 • Datum:
  • 12 september 2017
 • Duur: 09.00u - 16.00u
 • Locatie: MeetINoffice, De Bleek 13, 3447GV, Woerden
 • Kosten: € 395,-
 • PE-punten: 6

Leerdoelen

 • Inzicht in hoe een balans, winst en verliesrekening tot stand komt; 
 • Analyseren en verbanden kunnen leggen tussen de balans en de winst en verliesrekening;
 • Inzicht in de gevolgen van wijziging in de bedrijfsvoering op de balans en winst en verliesrekening;
 • Kunnen benoemen van belangrijke parameters voor de organisatie;
 • De belangrijkste financiële ratio’s kunnen berekenen en interpreteren aan de hand van de balans en jaarrekening;
 • De financiële status van een onderneming bepalen aan de hand van de geanalyseerde jaarrekening;
 • Prognosticeren aan de hand van de historische cijfers;
 • Handvatten bij het verkrijgen van inzicht in de liquiditeiten en toekomstige liquiditeiten van de organisatie;
 • Inzicht in het verschil tussen kosten en uitgaven en in inkomsten en ontvangsten;
 • Investerings- en financieringsmogelijkheden; welke vorm past het beste bij de organisatie?
 • In staat zijn een relatie te leggen tussen cashflow en solvabiliteit en cashflow en werkkapitaal;
 • Vaste activa, economische ouderdom en huur versus eigendom.

De docent van deze opleiding