Opleiding Bijzonder Beheer - voorkom uitwinning!

Overtuig uw bank en behoud de goede bankrelatie. Leer hoe de bank naar uw klant kijkt maar ook hoe u hem optimaal begeleidt in deze moeilijke fase.

Een toenemend kredietrisico is voor de bank vaak aanleiding om een klant over te plaatsen naar de afdeling bijzonder beheer. Hoe verloopt dit proces en hoe kan de ondernemer hierin acteren richting herstel van het kredietrisico?

Tijdens de opleiding Bijzonder Beheer zal er veel aandacht zijn voor de mogelijkheden die de ondernemer heeft, het inschatten van de risico’s en het juridisch adequaat handelen in bijzonder beheersituaties. Daarnaast biedt het deelnemen aan deze opleiding u de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers en hun ervaringen in Bijzonder Beheer situaties.

 • PE-punten: 6 PE-uren (Alleen voor AA en RA; graag voorafgaand aan de training aangeven indien gewenst)

Leerdoelen

 • Wanneer is er sprake van een toenemend kredietrisico in de ogen van de bank?
 • Hoe kan de ondernemer dit (deels) voorkomen? Onder andere snelle aanlevering van actuele informatie;
 • In staat zijn om de juiste signalen op te pikken van naderende continuïteitsproblemen;
 • De rol van de bank in het kader van de zorgplicht in bijzonder beheer situaties;
 • Privé schade voor de ondernemer beperken;
 • Scenario denken; vaststellen van mogelijke scenario’s;
 • Opstellen van een goed strategieplan waar de financier vertrouwen in heeft;
 • De werkwijze en processen van de bank;
 • Wanneer gaat de bank over tot opzegging van een kredietrelatie (rechten en plichten van de bank)?
 • Bepalen van het verliesrisico voor de bank;
 • Achtergronden bij faillissement, doorstart en uitwinningsproces;
 • Kennis van de stappen in een uitwinningproces en de rol van de bank daarin;
 • Wanneer is sprake van actio pauliana en de gevolgen daarvan voor bestuurders en voor de bank;
 • Praktische voorbeelden van succesvolle strategie- en herstel plannen.

Aan de hand van theorie en praktijkcases worden de leerdoelen behandeld. Zo is het geleerde direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk! 

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding